FALCON CHEMIE ANTİFRİZLİ CAM SUYU - 22° / 5 LİTRE

Ürün Kodu: 1643 Kategoriler: ENDÜSTRİYEL YAĞLAR
(2942) Kişi Görüntüledi

FALCON CHEMICALS  ANTİFİRİZLİ OTO CAM SUYU - 22 DERECE

 

Ürün özell i kleri.

·       -22Dereceye kadar koruma sağlar.

·       Seyahatesnasında Cam da oluşab i lecek buzlanmayı önler ve er i t i r.

·       Tem i zlemeve leke sökücü özell i ğ i i leolumsuz yol şartlarında daha güvenl i görüş sağlar.

·       Aşırısoğuk havalarda s i lecek su b i donununve fısk i ye s i stem i n i ndonmasını önler.

·       Fısk i yes i stem i ndeve hortumlarında zamanla oluşab i lecek k i reçlenmey i önler.

·       Köpürmeyapmaz ve Cam da leke ve i z yapmaz.

·       Araçboyasını, S i lecek lâkt i kler i ve Cam fit i l lâkt i kler i nekes i nl i kle zarar vermez.

·       Last i k,Kauçuk, Akr i l i k vb.malzemelerle kes i nl i kle uyumludur.

·       -22Derecede kullanım i ç i n su katmadankullanınız.

 

Tüket i c i nin DİKKATİNE!!!

Yaşamalanında gündel i k kullanılan tüm materyallerde, el, yüz, vücutve

gıdamaddeler i n i n temas edeb i leceğ i h i çb i ralan tem i zl i ğ i ndekullanılmaz.

Gıdamaddeler i nden uzak tutunuz.

Çocuklarınulaşamayacağı yerlerde muhafaza ed i n i z.

Ambalâj d i k vaz i yettedepolayınız.

 

Üret i m Tarih i :20.01.2019

Son Kullanma Tarihi20.01.2022